Szabadhídvég

Egy kicsi falu a Sió partján.

Category: Tájékoztatás (Page 1 of 2)

Lakossági fórum

A Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatosan újabb lakossági fórumot tartunk, amelynek hirdetményét a mellékletben olvashatják.

TAK L.FÓRUM HIRDETMÉNY_Szabadhídvég

Tájékoztató

Tájékoztatás a kormányablakban be nem nyújtható kérelmekről: Tájékoztató

Településképi Arculati Kézikönyv (Frissített!)

Szabadhídvég Településképi Arculati Kézikönyvét az alábbi linken érheti:

https://www.dropbox.com/s/ncctiqrehh15pgz/Szabadhidveg_TAK_2018.01.04..pdf?dl=0

Igazgatási szünet

Hirdetmény és fórum meghívó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Szabadhídvég Község Önkormányzata elkészíttette a település településképi arculati kézikönyvét, melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődött 2017 november 22-én, ahol a tervező röviden ismertette az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

Az elkészült kézikönyv a 2017. december 20-án szerdán 9 órakor kezdődő lakossági fórumon kerül bemutatásra, de a kézikönyv a település honlapján is már megtalálható.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véglegesítése során határozottan számítunk a lakosság véleményére. Kérjük, tekintsék meg az elkészült dokumentumot a honlapon.

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatban észrevételeit, véleményét 2017 december 20-ig küldheti meg az önkormányzat címére, vagy az szhidvegigazgatas@lkomnet.hu email címre.

Szabadhídvég, 2017. december 13.

Pap László sk.

polgármester

HIRDETMÉNY_TAK 2. lakossági Szabadhídvég

HIRDETMÉNY_lakossági fórum_Szhídvég II.

Ebösszeírás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, a szabadhídvégi kutyatartókat, kutyatulajdonosokat, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Szabadhídvég Község Önkormányzata 2017. évben EBÖSSZEÍRÁST végez. A község közigazgatási területén az összeírásra 2017. július 03. nap kerül sor, és a következőképpen zajlik: kérem, hogy a letöltött és kitöltött adatlapokat haladéktalanul, de legkésőbb 2017. június 30-ig szíveskedjenek leadni az Önkormányzati Hivatalban!

További információk a letölthető tájékoztatóban találhatóak:

Szabadhídvég – Ebösszeírás tájékoztató

Szabadhídvég – Ebösszeírási adatlap

dr. Tóth Andrea, jegyző

Aljegyzői álláspályázat

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségei
aljegyző
munkakör betöltésére.

Aljegyzői pályázat

Helyi iparűzésiadó bevallás

A szükséges nyomtatvány az alábbi linken tölthető le:

Helyi iparűzési adó bevallás 2016. évre

Stabil munkahely, emelkedő bérek – Új távlatok a Magyar Honvédségben

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programjának elindítását jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A haderő társadalmi kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett technikai fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett illetményemelése is. Ennek kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pálya a munkát keresőknek.

Read More

Pályázati tájékoztató fórum

Tisztelettel meghívjuk a Lepsény Nagyközség Önkormányzata és a GoodWill Consulting Kft. által megrendezésre kerülő fórumra, melynek keretében bemutatjuk a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program vállalkozásokat érintő felhívásait, illetve a Vidékfejlesztési Program kiírásaiba is betekintést nyerhetnek. Részletesen kitérünk a Fiatal gazdák indulását támogató pályázatra is.

További információk a mellékelt meghívóban.

Meghivo_Lepseny_Palyazati_Forum_02_09

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén