Egy kicsi falu a Sió partján.

Kategória: Tájékoztatás 1 / 5 oldal

Bursa Hungarica

Hirdetmény

Határozat

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felmérésről

Hirdetmény

Szabadhídvég településrendezési eszközök 3.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, szabadhídvégi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet,  szabadhídvégi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezetet, hogy Szabadhídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Szabadhídvég településrendezési eszközök 3. sz. módosítását úgy, hogy a „Siófok-Tamási kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz:1720)” megvalósítható legyen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület az 50/2022 (IV.21.) sz. határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről. A módosítás véleményeztetése tárgyalásos eljárás keretében történik. A tárgyalásos eljárást megelőzően kerül sor a partnerségi egyeztetés lefolytatására.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján (www.szabadhidveg.hu), valamint Szabadhídvég Község Önkormányzatánál (8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.) nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2022. június 20.-tól 2022. június 29-ig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2022. június 21.-én 10:00 órakor lakossági fórumot tartunk Szabadhídvég Község Önkormányzatánál (8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.)

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban (2022. június 29.-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett – papír alapon (8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.) vagy elektronikus levél (igazgatas@szabadhidveg.hu) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Szabadhídvég, 2022. június 10.

                                                                                                           Pap László sk.

                                                                                                           polgármester

FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Tájékoztató az ügyeletről

Kormányablak busz a településen

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tisztelt Adózók!

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést az állami adóhatóság (NAV) látja el.

A 2021. január 1-től kezdődő időszakra fizetendő gépjárműadót az állami adó- és vámhatóság által kiadott határozat alapján kell megfizetni a NAV számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 1-től tájékoztatást nem tud adni, kérjük, hogy kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak.

A 2021. előtti időszakra vonatkozó gépjármű kötelezettségek esetében önkormányzati adóhatóságunk jár el.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság (NAV) által rendszeresített elektronikus nyomtatványokon az Állami Nyomtatványkitöltő Programon (ÁNYK) keresztül teljesítheti.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek.

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

dr. Tóth Andrea sk.

jegyző

Tájékoztató hulladékszállítási nap változásról

1 / 5 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén