1. A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
  2. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás
  3. Településrendezési terv
  4. Helyi építési szabályzat
  5. Adatvédelmi tisztviselő adatai
  6. Adatkezelési Tájékoztató