1. Szervezeti adatok
  2. Tevékenységi, működési adatok
  3. Gazdálkodási adatok
  4. A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
  5. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás
  6. Településrendezési terv
  7. Helyi építési szabályzat
  8. Adatvédelmi tisztviselő adatai
  9. Adatkezelési Tájékoztató
  10. Szabályzat közérdekű adatok megismeréséről