Óvodai beiratkozás 2020/2021. nevelési évre

a Szabadhídvégi Napsugár Óvodában

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 7/2020. (III.25.) EMMI határozatra hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre a beiratkozás s következőképpen történik:

 1. Automatikusan felvételre kerül 2020. április 21-ig a Szabadhídvégi Napsugár Óvodában az a gyermek, aki
 • Szabadhídvégen lakik
 • 2020.augusztus 31-ig betölti a 3. életévét
 • Szabadhídvégen lakik és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik be

Az Oktatási Hivatal levélben értesíti az óvodaköteles gyermekek szüleit. A felvételről írásban is kapnak határozatot az érintett szülők.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

 1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata
 1. A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
 1. A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa (gyámhivatal gyámrendelő határozata)
 • Orvosi igazolás
 1. A gyermek TAJ hatósági igazolványa

A rendkívüli helyzetre tekintettel személyes beiratkozásra nincs szükség!

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor!

Kérem, az óvodaköteles gyermekek szüleit, hogy a jelentkezési lapot kitöltve küldjék vissza a napsugarovoda@szabadhidveg.hu e-mail címre, vagy postai úton a 8138 Szabadhídvég, Fő u.13. címre.

A külföldön tartózkodó családok az Oktatási Hivatal honlapján tölthetnek le nyilatkozatot, illetve a felmentést kérő családok a területileg illetékes Kormányhivatal felé nyújthatnak be kérelmet.

 • Telefonon vagy e-mailben keresse az intézményt
 1. Akinek gyermeke 2020.augusztus 31. és december 31-e között tölti be a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést.
 1. Aki Szabadhídvégen lakik, de nem a Szabadhídvégi Napsugár Óvodába iratkozik be, hanem másik óvodába
 1. Aki nem Szabadhídvégen lakik, de a Szabadhídvégi Napsugár óvodába kívánja beíratni gyermekét

A gyermek felvételére vonatkozóan 2020.április 30-ig döntést hoz az óvoda, melyről írásban értesíti az érintett szülőt.

További felvilágosítás a beiratkozással kapcsolatban a 0620/2944090, illetve 0620/2698326 telefonszámon az intézményvezetőjétől kérhető.

A szükséges nyomtatványok a http://szabadhidveg.hu/szabadhidvegi-napsugar-ovoda/ oldalról letölthetők.

Burdohány Edina

intézményvezető