Kedvezményezett: Enying Város Önkormányzata
Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése Enying térségében
Projekt száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00001
Támogatás összege: 250.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.

A pályázat célja Enying és a környékén lévő további öt településen (Mezőszentgyörgy, Lepsény, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég) a humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a fejlesztendő térségben, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, összességében a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

Pályázatunk hozzá kíván járulni Enying és környékén az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát a 250 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
A projekt azt is megcélozza, hogy az elérhető alapszolgáltatások a helyi kisközösségekben személyre szabott módon valósuljanak meg, továbbá a nem állami szervezetek szolgáltatásokba vonását.
Szeretnénk a lakosokat bevonni a szolgáltatások tervezésébe és fejlesztésébe. Kidolgozott programunk hozzájárul a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáféréséhez iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül személyiség és kompetenciafejlesztő programokkal (ösztöndíj program). Fontos elem pályázati programunkban a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése, megjelenik benne a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését. Tekintve a program összetettségét a megvalósító konzorciumban az érintett települések önkormányzatain kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft, a Kodolányi János Főiskola és a megye legnagyobb humán kapacitás fejlesztőszervezete az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület.


A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információk: https://www.palyazat.gov.hu/