Kedvezményezett: Szabadhídvég Község Önkormányzata

Támogatás összege: 39 998 422 Ft

Projekt célja: A Petőfi, Szabadság és Bartók utcák útburkolatának felújítása.

A projekt 2021 őszén megvalósult.

Kivitelező: Ökobau Kft.

Műszaki ellenőr: Incze Domokos