AZ ÓVODÁNK BEMUTATÁSA

Óvodánkat 1949-ben alapították, majd elköltöztették. 1963 óta működik ebben az épületben, amely több helyiségével jobb és kedvezőbb feltételeket biztosít a gyermekneveléshez.

Folyamatos változásokon ment keresztül. Megújult kívül-belül, tágasabb, szebb lett, mint kezdetekben.

A gyermeklétszám változásai miatt sokszor került sor a változtatásra. A 2008/09-es tanévben társultunk Mezőkomárom óvodájával.

A társulás során „Mezőhídvég Óvoda” nevet kapta. A székhely Szabadhídvég, Mezőkomárom tagintézményként működött. A szabadhídvégi óvoda 1 csoporttal, míg a mezőkomáromi 2 csoporttal működött 2013. 01. 01-ig, amikor ismét változást kívánt meg a gyereklétszám, a szabadhídvégi óvoda ismét 2 csoporttal működik tovább.

2013.07.01-től    óvodánk    ismét    önálló    intézmény    tagóvoda     nélkül.   

Külön válásával módunkban állt új nevet felvenni, „Szabadhídvégi Napsugár Óvoda” lettünk.

Nevelőtestületünk jelenleg 3 fő óvodapedagógusból, 1 fő pedagógiai asszisztensből áll, dajkáink száma 2 fő.

Minden pedagógusunk szakképzett, főiskolai végzettséggel rendelkezik. Dajkáink is szakképzettek.

Udvarunk tágas, gondozott. Játékokkal is bővült az elmúlt időszakban, fenntartói segítséggel. Nagy, árnyékolt homokozó is megtalálható.

Csoportszobáink száma kettő, egy nagyobb és egy kisebbel rendelkezünk, melyek világosak, otthonosak. Mindegyik csoporthoz külön mosdó tartozik. A gyermekek komfortérzetéhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak.

Óvodánk a sajátos nevelési igényű- pszichés fejlődés zavarai, autizmus spektrumzavar, testi-érzékszervi- beszédfogyatékos- gyermekek integrált nevelését is felvállalja.

Intézményünk részt vesz a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integrált nevelésre javasolt gyermekek óvodai nevelésében, amennyiben intézményünk a kijelölt óvoda, ellátásuk együttműködési megállapodás keretében történik az EGYMI-vel.

Pedagógiai programunk a néphagyományokra épül, alapja a hagyományok, a népi kultúra átörökítése, mely program a KOMP program részleges adaptálásával bővült.

A kompetencia alapú program előnyei között szerepel, hogy egyénre szabott, a készség és képességfejlesztés kerül középpontba, tevékenységközpontú és szakít a frontális csoportmunkával. A gyermek saját ütemben történő differenciált fejlesztésére épít.

    További információkért kattintson a linkre: https://www.hidvegovi.hu/