Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl.: fa, szén stb.) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A fenti Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be 2018. október 1. napjáig.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később NEM módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy legyen a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye. Amennyiben az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az önkormányzat nem fogadja be.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben (12.000.-Ft összegű juttatás) már részesült vagy kizárólag elektromos fűtéssel rendelkezik.
Az igénybejelentő által közölt adatok valóságát a BM Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ellenőrzi. Ha valószínűsíthető a vizsgálat eredményeként, hogy az
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után.
Az önkormányzat a benyújtott igényekről tájékoztatja a Belügyminisztériumot, majd a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről született kormánydöntés alapján kerülhet sor a fűtőanyagok lakosság részére történő kiosztására.
Az igénybejelentő nyilatkozat személyesen átvehető a Lepényi Közös
Önkormányzati Hivatal Szabadhídvégi Kirendeltségén (8138 Szabadhídvég,
Községház u. 1.) szám alatt, vagy letölthető a www.szabadhidveg.hu honlapról. A
nyilatkozat leadása kizárólag személyesen lehetséges ügyfélfogadási időben
Szabadhígvég Község Önkormányzatánál, 2018. október 1. napjáig.
Szabadhídvég Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Adatkezelési tájékoztató

Igénybejelentő nyilatkozat