Szabadhídvég

Egy kicsi falu a Sió partján.

Author: Szabadhídvég (Page 1 of 3)

Óvodai beiratkozás

A Szabadhídvégi Napsugár Óvoda óvodai beiratkozással kapcsolatosan az alábbi két dokumentumot teszi közzé:

Óvodai beíratás fenntartói közlemény

Várunk minden leendő óvodást a beiratkozás hetén

Lakossági fórum

A Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatosan újabb lakossági fórumot tartunk, amelynek hirdetményét a mellékletben olvashatják.

TAK L.FÓRUM HIRDETMÉNY_Szabadhídvég

Tájékoztató

Tájékoztatás a kormányablakban be nem nyújtható kérelmekről: Tájékoztató

Településképi Arculati Kézikönyv (Frissített!)

Szabadhídvég Településképi Arculati Kézikönyvét az alábbi linken érheti:

https://www.dropbox.com/s/ncctiqrehh15pgz/Szabadhidveg_TAK_2018.01.04..pdf?dl=0

Igazgatási szünet

Hirdetmény és fórum meghívó

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Szabadhídvég Község Önkormányzata elkészíttette a település településképi arculati kézikönyvét, melyre a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település településképi megjelenésébe beleszóljon. A közös munka a lakossági fórum megtartásával kezdődött 2017 november 22-én, ahol a tervező röviden ismertette az arculati kézikönyvvel kapcsolatos jogszabályi követelményeket és felépítésére vonatkozó elképzeléseket.

Az elkészült kézikönyv a 2017. december 20-án szerdán 9 órakor kezdődő lakossági fórumon kerül bemutatásra, de a kézikönyv a település honlapján is már megtalálható.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véglegesítése során határozottan számítunk a lakosság véleményére. Kérjük, tekintsék meg az elkészült dokumentumot a honlapon.

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatban észrevételeit, véleményét 2017 december 20-ig küldheti meg az önkormányzat címére, vagy az szhidvegigazgatas@lkomnet.hu email címre.

Szabadhídvég, 2017. december 13.

Pap László sk.

polgármester

HIRDETMÉNY_TAK 2. lakossági Szabadhídvég

HIRDETMÉNY_lakossági fórum_Szhídvég II.

Kamarai választás

HIRDETMÉNY
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése
kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2017. november 3. (péntek)
A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.

További részletek a csatolmányban:

Hirdetmény-Kamarai Választások 2017

Mezőföld útjain – Szabadhídvég

“Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Lepsényben” (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00009)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00009 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 13 390 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
Salamon Béla Polgármester Úr a támogatási szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási előleg folyósítása folyamatban van, a projekt megvalósítását megkezdtük.

Read More

“Óvodaépítés Szabadhídvégen” (TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00048)

Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00048 azonosítószámmal „Óvodaépítés Szabadhídvégen” címmel nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság vezetője 147 266 385 Ft összegű (100%-os) támogatásra érdemesnek ítélte. Pap László polgármester úr a támogatási szerződést 2017. június 2-án aláírta, a támogatási előleg folyósítása folyamatban van, a projekt megvalósítását megkezdtük.

Read More

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén