A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében