Szabadhídvég településrendezési eszközök 3.sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, szabadhídvégi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet,  szabadhídvégi székhellyel bejegyzett civil szervezetet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezetet, hogy Szabadhídvég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Szabadhídvég településrendezési eszközök 3. sz. módosítását úgy, hogy a „Siófok-Tamási kerékpárút fejlesztés (NIF Tsz:1720)” megvalósítható legyen.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület az 50/2022 (IV.21.) sz. határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről. A módosítás véleményeztetése tárgyalásos eljárás keretében történik. A tárgyalásos eljárást megelőzően kerül sor a partnerségi egyeztetés lefolytatására.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján (www.szabadhidveg.hu), valamint Szabadhídvég Község Önkormányzatánál (8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.) nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2022. június 20.-tól 2022. június 29-ig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2022. június 21.-én 10:00 órakor lakossági fórumot tartunk Szabadhídvég Község Önkormányzatánál (8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.)

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban (2022. június 29.-ig) tehetnek, a Polgármesterhez címzett – papír alapon (8138 Szabadhídvég, Községház u. 1.) vagy elektronikus levél (igazgatas@szabadhidveg.hu) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Szabadhídvég, 2022. június 10.

                                                                                                           Pap László sk.

                                                                                                           polgármester