SZABADHÍDVÉD KÖZSÉG
A PÉLPUSZTAI MAJORRA ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ
0224/1, 0185/3, 0223 HRSZ.-Ú,
„TERVEZETT HOMOKBÁNYA” FÖLDRÉSZLETEKRE VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
A 314/2012. (XI.8.) Kr. 42.§ szerinti Tárgyalásos eljáráshoz
Partnerségi dokumentáció

Pelpuszta_Partnersegi_dokumentáció

Frissítés: Véleményezési tervdokumentáció – kiegészítés